Lĩnh vực kinh doanh

Công ty Hoàng Dương T & C chủ yếu làm việc trong lĩnh vực cơ điện. Các hoạt động kinh doanh chính bao gồm thiết kế, tư vấn và lắp đặt cho các dự án xây dựng công nghiệp và tư nhân.

Chúng tôi hiện đang kinh doanh một số dịch vụ và sản phẩm nổi bật như sau:

  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện.
  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống.
  • Cung cấp và lắp đặt phần cơ điện cho hệ thống xử lý nước thải.
  • Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống cơ điện.
  • Cung cấp phụ tùng thay thế cho máng đỡ đường ống làm mát của hệ thống điều hòa, phân phối máy bơm thoát nước Little giant