CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Jasan 3C Factory-Hưng yên


———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————
Trung tâm đào tạo Vietcombank

——————————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————————–
Dự án IPS

——————————————————————————————————————————————————–
Công ty TNHH Dệt kim Jansan Thanh hóa

Nhà máy Valuetronic-Tỉnh Vĩnh phúc

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy YKK-KCN Đồng văn 3, Tỉnh Hà nam

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Widia Shinki – KCNC Láng Hòa lạc, Thạch that, Hà nội

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Jasan 2 – KCN VSIP, Hải phòng

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy dệt Pacific Crystal – KCN Lai vu, Tỉnh Hải dương

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Nichias Hai Phong -KCN Nomura, Hải phòng

——————————————————————————————————————————————————–
Tổ hợp Nhà máy thép Formosa Ha Tinh Steel Complex

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Dorco Vina -KCN Hòa mạc, Duy tiên, Tỉnh Hà nam

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy điện tử Foster -KCN VSIP Bắc ninh

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Shindoh Vinh Phuc- Phase 2- KCN Khai quang, Tỉnh Vĩnh phúc

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Sumidenso Vietnam – KCN Dại an, Tỉnh Hải dương

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Korg – Phase 2- KCN Nomura, Hải phòng

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy KAI – KCN TLIP Hà nội

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Daiwa Plastic – KCN TLIP Hà nội

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Toyoda Airbag – KCN Nomura , Hải phòng

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Fujimold Hai Phong – KCN Nomura , Hải phòng

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Aurole BCD Hai Duong – KCN Phúc điền, Tỉnh Hải dương

——————————————————————————————————————————————————–
Nhà máy Citizen Hai Phong – KCN Nomura , Hải phòng

——————————————————————————————————————————————————–