Cung cấp Trunking nhựa (ABS và PVC) cho đường ống điều hòa

Chúng tôi cung cấp các loại máng nhựa ABS và PVC của Trung Quốc. Dòng sản phẩm còn được gọi là: máng đỡ cho ống điều hòa này sẽ giúp cho công việc lắp đặt trở nên dễ hơn bao giờ nết.