CÁC DỰ ÁN ĐANG THI CÔNG

Jasan 3C Factory-Hưng yên

———————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————
Trung tâm đào tạo Vietcombank

——————————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————————–
Dự án IPS

——————————————————————————————————————————————————–
Công ty TNHH Dệt kim Jansan Thanh hóa